24. august 2021

Børn og Unge Håndbogen 2022

 

Børn og Unge Håndbogen 2022 (464 sider) + lovtillæg (36 sider)

Udgivelsesdato: 7.9.2021

Pris: 300 kr. inkl. moms. Dertil kommer forsendelse. 

Bestilling: Bestil bøger via mail til erikjapp@gmail.com - så har du bogen/bøgerne i løbet af nogle få dage.

Alle bøger fremsendes med PostDanmark som pakkepost, der bør være fremme hos modtageren/udleveringsstedet næste hverdag, når bøgerne afsendes en hverdag.

Udgiver: Forlaget Kolibri v. Erik Jappe, Spangsbjerg Park 40, 8800 Viborg. CVR: 15687835Regn selv prisen ud for køb af BU 2022:

1 bog:     380 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
2 bøger: 680 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
3 bøger: 1.000 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
4 bøger: 1.300 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
5 bøger: 1.600 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
6 bøger: 1.900 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
7 bøger: 2.200 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
8 bøger: 2.500 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
9 bøger: 2.800 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
10 bøger: 3.100 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
11 bøger og derover: 300 kr. incl. moms x antal - pakkeforsendelse er gratis.

Salg til kommuner m.v.: Husk at anføre korrekt EAN-nr. og evt. bruger-ID ved bestillingen - faktura fremsendes via virk.dk.
Salg til advokater og liberale erhverv i øvrigt: Anfør gerne CVR-nr.
Salg til boghandlere: Kun boghandlerrabat ved køb af mindst 20 eks. Ingen returret.
Salg til private borgere og private organisationer: Bogen sælges kun mod forudbetaling. Indsæt beløbet i Nordea på reg. nr. 9255 kt. 8970900579 - gerne som straksoverførsel. Husk navn på betaling og husk at bestille bogen via mail med din adresse. Betaling kan også ske via MobilePay til tlf.: 3035 1765.


                                                                             ******

Denne 24. udgave af håndbogen er opdateret med alle relevante ændringer i bekendtgørelser og love, vejledninger, principafgørelser og takster m.v., siden bogen sidst udkom i september 2020.


Indhold

Oversigt 8

Indledning 9

Generelt om børn og unge-bestemmelserne 14

Kap. 1 Forvaltningen og borgeren m.v. 19

1.1. Kommunalbestyrelsen, regionsrådet, socialtilsynet og Tilbudsportalen 19

1.2. Børn og unge-udvalget 27

1.3. Klage m.v. 34

Faktisk forvaltningsvirksomhed 36

Opsættende virkning 39

Ankestyrelsens beføjelser uden klage 40

1.4. Klage til Ankestyrelsen i § 74-sager 44

1.5. Domstolsprøvelse 47

1.6. Advokatbistand 51

1.7. Aktindsigt og partshøring i § 72-sager 55

1.8. Fuldbyrdelse af afgørelser og bistand fra politiet 56

1.9. Børn er også borgere 64

1.10. Fælles forældremyndighed 71

1.11. Selvstændig handlekommune for anbragte børn 75

1.12. Fælles social vagtordning 78

1.13. Systematisk inddragelse af familie og netværk 79

1.14. Kvinder og børn på krisecentre 80

1.15. Overgang til voksenlivet for unge med nedsat funktionsevne 81

Kap. 2 Underretningspligt, oplysningspligt og straffebestemmelser 85

2.1. Underretningspligt 85

2.2. Oplysningspligt 93

2.3. Når kommunen har modtaget en underretning 93

2.4. Straffebestemmelser 102

Kap. 3 Rådgivning, konsulentbistand m.v. 108

3.1. Rådgivning og konsulentbistand m.v. 108

3.2. Rådgivning, undersøgelse og behandling 118

3.3. Særlig familievejlederordning - børn med handicap 120

3.4. Udveksling af oplysninger i det tidlige eller forebyggende arbejde 121

Kap. 4 Undersøgelser af barnets forhold 124

4.1. Med samtykke - så vidt muligt 125

Børnefaglig undersøgelse 125

4.2. Uden samtykke 140

4.3. Lægelig undersøgelse og behandling uden samtykke 143

4.4. Børnehuse 146

Kap. 5 Afgørelse om foranstaltninger efter § 52 151

5.1. Betingelser 151

5.2. Samtykke 156

5.3. Afgørelse uden samtykke om foranstaltninger i hjemmet 159

Kap. 6 Hjælpeforanstaltninger efter § 52 og § 54, forældrepålæg og ungepålæg m.v. 162

6.1. Ophold i dagtilbud m.v. 163

6.2. Støtte i hjemmet 164

6.3. Familiebehandling 165

6.4. Familiebehandling ved døgnophold 166

6.5. Aflastningsophold 167

6.6. Fast kontaktperson 169

6.7. Anbringelse uden for eget hjem 172

6.8. Praktiktilbud 173

6.9. Anden hjælp 175

6.10. Økonomisk støtte efter § 52 a 176

6.11. Støtteperson m.v. og koordinator 183

1: Støtteperson m.v. ved anbringelse - § 54 183

2: Koordinator (ungdomssanktion) - § 54 a 189

6.12. Den nænsomme anbringelse 191

6.13. Ydelser under døgnophold - § 55 192

6.14. Forældrepålæg 194

6.15. Børne- og ungepålæg 202

6.16 Netværkssamråd for unge under 18 år, der har begået voldskriminalitet eller anden                         alvorlig kriminalitet 209

6.17. Tilbud om udslusning til unge under 18 år,  der har afsonet frihedsstraf 213

Kap. 7 Tvangsanbringelse 216

7.1. Betingelser 217

7.2. Anvendelse af tvangsbestemmelserne - uanset samtykke 225

7.3. Særligt om unge, der er fyldt 15 år 226

7.4. Krav til indstillingen i § 58-sager 228

7.5. Opretholdelse af anbringelse 230

Kap. 8 Foreløbige afgørelser 237

Kap. 9 Handleplan, helhedsorienteret plan og valg af opholdssted 246

9.1. Handleplan og støtteplan  til forældrene ved anbringelse 248

9.2. Handleplanens indhold og opbygning 249

9.3. Helhedsorienteret plan 255

9.4. Valg af opholdssted og skolegang m.v. 259

Faglig støtte i forbindelse med evt. adoption 266

Kap. 10 Formidlet døgnophold i plejefamilier og opholdssteder m.v. 268

10.1. Plejefamilier og opholdssteder m.v. 268

10.2. Godkendelse 281

10.3. Betaling m.v. 283

Kap. 11 Døgninstitutioner for børn og unge, herunder anbringelse på sikrede døgninstitioner m.v. 292

11.1. Anbringelse på delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner 294

11.2. Anbringelse på sikrede døgninstitutioner 297

11.3. Anbringelse på særligt sikrede afdelinger 300

Screening af unge 301

Kap. 12 Tilsyn og opfølgning m.v. 303

12.1. Tilsyn 303

12.2. Beslutninger under barnets ophold uden for hjemmet 305

12.3. Opfølgning og tilsyn 318

Kap. 13 Samvær og kontakt 324

13.1. Ret til samvær og kontakt 325

13.2. Overvåget samvær og afbrydelse af samvær og kontakt 335

13.3. Klageadgang 345

Kap. 14 Voksenansvar for anbragte børn og unge 348

14.1. Lovens formål, anvendelsesområde og voksenansvar 348

14.2. Tilbageholdelse i forbindelse med anbringelse eller under en anbringelse umiddelbart efter en anbringelse 353

Kap. 15 Ophør af foranstaltninger og videreførelse af anbringelser 356

15.1. Ophør af foranstaltninger 356

15.2. Videreførelse af anbringelser 370

Kap. 16 Foranstaltninger for unge over 18 år 379

16.1. Tilbud til unge fra 18 til 22 år 381

16.2. Servicelovens almindelige tilbud 393

Kap. 17 Privat familiepleje og døgnplejehjem 399

Kap. 18 Adoption uden samtykke 406

Bilag I: Oversigt over hjælpeforanstaltninger m.v. uden samtykke 418

Bilag II: Oversigt over plejefamilier m.fl. 420

Bilag III: Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge 422

Bilag IV: Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet 431

Bilag V: Bkg. om betaling for ophold i anbringelsessteder for børn og unge under 18 år samt for døgnophold og udslusningsophold for unge i alderen 18 til og med 22 år (nr. 535 af 2.5.2019) 445

Bilag VI: Bkg. af forretningsorden for børn og unge-udvalgene (nr. 727 af 10.7.2019) 448

Bilag VII: Vederlag/satser (taksttabel for år 2022) 450

Anvendt lovmateriale m.v. 454

Principmeddelelser 455

Lovregister 459

Stikordsregister 461

26. december 2020

Pædagogisk overblik - love og regler 2021Ny udgave (dateret 2.10.2021) er udsendt d. 4.10.2021 til alle, der har købt bogen inden for de sidste 12 måneder.

Studerende: Prisen er 100 kr. for ebogen, som du som studerende kan købe ved at sende en bestillingsmail til erikjapp@gmail.com samtidig med at du indbetaler 100 kr. via Mobilepay til 3035 1765.
Hvis du ikke anvender Mobilepay, kan du overføre beløbet til:
Reg. nr.: 9255 Kontonr.: 8970900579. Anvend straksoverførsel - så får du bogen med det samme.

Pris for andre end studerende: 200 kr.  NB: Husk ved bestilling at angive EAN-nr., hvis du er ansat hos en kommune m.fl.

I løbet af de 12 efterfølgende måneder får du tilsendt løbende opdateringer med nye emner, rettelser af links m.v. Herefter sletter jeg din mail, så jeg ikke opbevarer dine data. 

NB: Hvis du ikke mener at have modtaget senest opdaterede udgave af ebogen - venligst tjek spammail, før du skriver tilbage. På forhånd tak.

NB: Bogen må ikke kopieres eller deles med andre.


5. november 2020

Forvaltnings- og HandicapRet 2021 (ebog)
Ny udgave er udsendt 2.8.2021.

Ebogen (538 sider) er helt opdateret med seneste lovgivning, alle gældende principmeddelelser m.v. og nye genveje.

Ebogen har afløst papirudgaven af bogen "Forvaltnings- og HandicapRet" udgivet 9.4.2019.
 

Pris: 200 kr. inkl. moms for abonnement i 12 måneder. Bestil ebogen via mail til erikjapp@gmail.com - så har du ebogen i løbet af  nogle få minutter/timer. 

Ebogen opdateres løbende efter behov - normalt ca. 2 - 4 gange inden for 12 måneder. Når du har købt bogen, får du inden for de næste 12 måneder tilsendt (mailet) de opdaterede udgaver.

Når du har købt denne bog, kan du anvende den på din stationære computer, på din bærbare computer, på din tablet/phablet og på din smartphone.

Bogen er til dig, der vil have overblik over og indsigt i forvaltnings- og handicapretten og have direkte links til alle kilderne. Du kan på et øjeblik få adgang til alle gældende principafgørelser, lovforslag og lovbemærkninger, love, bekendtgørelser og vejledninger, ombudsmandsudtalelser, tilsynsudtalelser, praksisundersøgelser og relevante artikler. Det er den eneste bog/hjemmeside, der giver dig denne adgang. Har du forslag til bogens indhold, er du velkommen til at kontakte mig (se mail ovenfor).

NB: Du må ikke kopiere eller dele ebogen med andre. 

Salg til kommuner m.v.: Husk at anføre korrekt EAN-nr. og evt. bruger-ID ved bestillingen - faktura fremsendes via virk.dk.

Salg til advokater og liberale erhverv i øvrigt: Anfør gerne CVR-nr.

Salg til private borgere og private organisationer: Bogen sælges kun mod forudbetaling. Indsæt beløbet i Nordea på reg. nr. 9255 kt. 8970900579 (straksoverførsel). Husk navn på betaling og husk at bestille bogen via mail. Betaling kan også ske via MobilePay til tlf.: 3035 1765.

Tastaturgenveje til Acrobat Reader:

Første side: Home
Sidste side: End
Forrige skærmbillede/side: PageUp
Næste skærmbillede/side: PageDown
Find: Ctrl-f
Tilbage til siden, som du linkede fra: Alt + venstre pil
Tilbage til siden, som du linkede til: Alt + højre pil

Målgruppe:

Bogen er særdeles anvendelig for borgere med nedsat funktionsevne og for pårørende, for kommunernes sagsbehandlere, for medlemmer af kommunernes handicapråd og andre, der privat eller professionelt beskæftiger sig med børn, unge og voksne med nedsat funktionsevne. Bogen vil også med fordel kunne anvendes i undervisningssammenhæng f.eks. på socialrådgiveruddannelsen, da bogen giver en solid indføring i de vigtigste forvaltningsretlige regler og reglernes anvendelse i praksis.

Indhold:
17. august 2020

Børn og Unge Håndbogen 2021

Børn og Unge Håndbogen 2021 (464 sider) + lovtillæg (36 sider)

Udgivelsesdato: 1.9.2020

Pris: 300 kr. inkl. moms. Dertil kommer forsendelse. 

Bestilling: Bestil bøger via mail til erikjapp@gmail.com - så har du bogen/bøgerne i løbet af nogle få dage.

Alle bøger fremsendes med PostDanmark som pakkepost, der bør være fremme hos modtageren/udleveringsstedet næste hverdag, når bøgerne afsendes en hverdag.

Udgiver: Forlaget Kolibri v. Erik Jappe, Spangsbjerg Park 40, 8800 Viborg. CVR: 15687835

NB: Børn og Unge Håndbogen 2022 udkommer medio september 2021.
Regn selv prisen ud for køb af BU 2021:

1 bog:     380 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
2 bøger: 680 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
3 bøger: 1.000 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
4 bøger: 1.300 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
5 bøger: 1.600 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
6 bøger: 1.900 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
7 bøger: 2.200 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
8 bøger: 2.500 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
9 bøger: 2.800 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
10 bøger: 3.100 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
11 bøger og derover: 300 kr. incl. moms x antal - pakkeforsendelse er gratis.

Salg til kommuner m.v.: Husk at anføre korrekt EAN-nr. og evt. bruger-ID ved bestillingen - faktura fremsendes via virk.dk.
Salg til advokater og liberale erhverv i øvrigt: Anfør gerne CVR-nr.
Salg til boghandlere: Kun boghandlerrabat ved køb af mindst 20 eks. Ingen returret.
Salg til private borgere og private organisationer: Bogen sælges kun mod forudbetaling. Indsæt beløbet i Nordea på reg. nr. 9255 kt. 8970900579 - gerne som straksoverførsel. Husk navn på betaling og husk at bestille bogen via mail med din adresse. Betaling kan også ske via MobilePay til tlf.: 3035 1765.


                                                                             ******

Bemærk: Efter at BU 2021 gik i trykken har KL udsendt ny tilrettet taksttabel for 2021

                                                                             ******

Denne 23. udgave af håndbogen er opdateret med alle relevante ændringer i bekendtgørelser og love, vejledninger, principafgørelser og takster m.v., siden bogen sidst udkom i september 2019.


Relevante og indarbejdede lovændringer i folketingsåret 2019/2020:

Serviceloven:

  1. Lov nr. 1421 af 17.12.2019 (LF 7) om ændring af lov om social service og ligningsloven (styrket behandlingsgaranti for personer med et stofmisbrug m.v.).
  2. Lov nr. 1433 af 17.12.2019 (LF 8) om ændring af lov om social service (afskaffelse af forudgående børnesamtale ved økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, afskaffelse af særhandleplaner og afskaffelse af afgørelse om revision af handleplan m.v.).
  3. Lov nr. 136 af 25.2.2020 (LF 68 A) om ændring af lov om social service (ro og stabilitet for udsatte børn og unge og fuldbyrdelse af tvangsmæssige afgørelser om ændret anbringelsessted uden samtykke)
  4. Lov nr. 137 af 25.2.2020 (LF 68 B) om ændring af lov om social service (styrkelse af forældres retssikkerhed i anbringelsessager, hensyn til barnets skolegang ved valg af anbringelsessted og ophævelse af adgang til at fastsætte regler om anbragte børns og unges egenbetaling m.v.)
  5. Lov nr. 1058 af 30.6.2020 (LF 173) om ændring af lov om social service (psykologbehandling til kvinder, der får ophold på krisecenter)

                                                                                ******

Indhold

Oversigt 8

Indledning 9

Generelt om børn og unge-bestemmelserne 14

Kap. 1 Forvaltningen og borgeren m.v. 19

1.1. Kommunalbestyrelsen, regionsrådet, socialtilsynet og Tilbudsportalen 19

1.2. Børn og unge-udvalget 28

1.3. Klage m.v. 35

Ankestyrelsens beføjelser uden klage 38

1.4. Klage til Ankestyrelsen i § 74-sager 43

1.5. Domstolsprøvelse 46

1.6. Advokatbistand 50

1.7. Aktindsigt og partshøring i § 72-sager 55

1.8. Fuldbyrdelse af afgørelser og bistand fra politiet 56

1.9. Børn er også borgere 64

1.10. Fælles forældremyndighed 71

1.11. Selvstændig handlekommune for anbragte børn 76

1.12. Fælles social vagtordning 78

1.13. Systematisk inddragelse af familie og netværk 79

1.14. Kvinder og børn på krisecentre 80

1.15. Anvendelse af anden aktør 82

Kap. 2 Underretningspligt, oplysningspligt og

straffebestemmelser 83

2.1. Underretningspligt 83

2.2. Oplysningspligt 91

2.3. Når kommunen har modtaget en underretning 91

2.4. Straffebestemmelser 99

Kap. 3 Rådgivning, konsulentbistand m.v. 105

3.1. Rådgivning og konsulentbistand m.v. 105

3.2. Rådgivning, undersøgelse og behandling 115

3.3. Særlig familievejlederordning for børn med handicap 117

3.4. Udveksling af oplysninger i det tidlige

eller forebyggende arbejde 118

Kap. 4 Undersøgelser af barnets forhold 121

4.1. Med samtykke - så vidt muligt 122

4.2. Uden samtykke 137

4.3. Lægelig undersøgelse og behandling

uden samtykke 141

4.4. Børnehuse 143

Kap. 5 Afgørelse om foranstaltninger efter § 52 148

5.1. Betingelser 148

5.2. Samtykke 153

5.3. Afgørelse uden samtykke om

foranstaltninger i hjemmet 156

 Kap. 6 Hjælpeforanstaltninger efter § 52 og § 54, forældrepålæg og ungepålæg m.v. 158

6.1. Ophold i dagtilbud m.v. 160

6.2. Støtte i hjemmet 160

6.3. Familiebehandling 161

6.4. Familiebehandling ved døgnophold 162

6.5. Aflastningsophold 163

6.6. Fast kontaktperson 165

6.7. Anbringelse uden for eget hjem 168

6.8. Praktiktilbud 169

6.9. Anden hjælp 171

6.10. Økonomisk støtte efter § 52 a 171

6.11. Støtteperson m.v. og koordinator 180

1: Støtteperson m.v. ved anbringelse - § 54 180

2: Koordinator (ungdomssanktion) - § 54 a 187

6.12. Den nænsomme anbringelse 188

6.13. Ydelser under døgnophold - § 55 189

6.14. Forældrepålæg 191

6.15. Børne- og ungepålæg 200

6.16 Netværkssamråd for unge under 18 år, der har begået voldskriminalitet eller anden alvorlig kriminalitet 206

6.17. Tilbud om udslusning til unge under 18 år, der har afsonet frihedsstraf 211

Kap. 7 Tvangsanbringelse 213

7.1. Betingelser 214

7.2. Anvendelse af tvangsbestemmelserne - uanset samtykke 223

7.3. Særligt om unge, der er fyldt 15 år 224

7.4. Krav til indstillingen i § 58-sager 226

7.5. Opretholdelse af anbringelse 228

Kap. 8 Foreløbige afgørelser 236

Kap. 9 Handleplan, helhedsorienteret plan og valg af opholdssted 246

9.1. Handleplan og støtteplan

til forældrene ved anbringelse 248

9.2. Handleplanens indhold og opbygning 249

9.3. Helhedsorienteret plan 255

9.4. Valg af opholdssted og skolegang 260

Kap. 10 Formidlet døgnophold i plejefamilier og opholdssteder m.v. 267

10.1. Plejefamilier og opholdssteder m.v. 267

10.2. Godkendelse 280

10.3. Betaling m.v. 283

Kap. 11 Døgninstitutioner for børn og unge, herunder anbringelse på sikrede døgninstitioner m.v. 291

11.1. Anbringelse på delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner 293

11.2. Anbringelse på sikrede døgninstitutioner 296

11.3. Anbringelse på særligt sikrede afdelinger 299

Screening af unge 300

Kap. 12 Tilsyn og opfølgning m.v. 302

12.1. Tilsyn 302

12.2. Beslutninger under barnets ophold

uden for hjemmet 304

12.3. Opfølgning og tilsyn 317

Kap. 13 Samvær og kontakt 323

13.1. Ret til samvær og kontakt 324

13.2. Overvåget samvær og afbrydelse af

samvær og kontakt 335

13.3. Klageadgang 349

Kap. 14 Voksenansvar for anbragte børn og unge 351

14.1. Lovens formål, anvendelsesområde

og voksenansvar 351

14.2. Tilbageholdelse i forbindelse med anbringelse eller un-

der en anbringelse umiddelbart efter en anbringelse 356

Kap. 15 Ophør af foranstaltninger og

videreførelse af anbringelser 359

15.1. Ophør af foranstaltninger 359

15.2. Videreførelse af anbringelser 373

Kap. 16 Foranstaltninger for unge over 18 år 382

16.1. Tilbud til unge fra 18 til 22 år 384

16.2. Servicelovens almindelige tilbud 397

Kap. 17 Privat familiepleje og døgnplejehjem 400

Kap. 18 Adoption uden samtykke 407

Bilag I: Oversigt over hjælpeforanstaltninger m.v. uden samtykke 418

Bilag II: Oversigt over plejefamilier m.fl. 420

Bilag III: Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge 422

Bilag IV: Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet 431

Bilag V: Bkg. om betaling for ophold i anbringelsessteder for børn og unge under 18 år samt for døgnophold og udslusningsophold for unge i alderen 18 til og med 22 år (nr. 535 af 2.5.2019) 445

Bilag VI: Bkg. af forretningsorden for børn og unge-udvalgene (nr. 727 af 10.7.2019) 448

Bilag VII: Vederlag/satser (taksttabel for år 2021) 450

Anvendt lovmateriale m.v. 454

Principmeddelelser 455

Lovregister 460

Stikordsregister 462

4. september 2009

Ældre bøger

Denne 2. udgave (2006) af håndbogen er opdateret med alle relevante ændringer i bekendtgørelser og love m.v.
• Anbringelsesreformen (LF 8), der trådte i kraft den 1.1.2006, er indarbejdet i bogen.
• Strukturreformen, domstolsreformen og den nye servicelov, der alle træder i kraft d. 1.1.2007, er indarbejdede.
• Betænkning nr. 1463 om retssikkerhed i anbringelsessager fra 2005 er indarbejdet.
Hertil kommer, at nye vejledninger, SM-afgørelser og takster, siden bogen sidst udkom i 2004, er indarbejdet.

Igennem de sidste hundrede år er der i stigende grad blevet sat fokus på børnenes forhold i samfundet. Lovgivning, der skulle beskytte børnene mod overgreb - og beskytte samfundet mod uvorne unger - er blevet vedtaget og forbedret mange gange. Flere og flere voksne har som deres arbejde at tage sig af de truede børn. Det er efterhånden blevet en stor forretning med en milliard-omsætning.
Mange har en tro på, at en øget indsats inden for området kan sikre børnene et bedre liv - en mere beskyttet tilværelse. Mere opsøgende arbejde og tidlig opsporing af de truede børn er godt - det kan forebygge de alvorlige tilfælde, og tvang kan undgås. Eller kan det? Måske øger den større indsigt og viden og de mange professionelle ansatte tendensen til at ville definere og løse andres problemer. Megen god vilje kan være ødelæggende for den truede familie.
Langt de fleste anbringelser af børn sker som frivillige anbringelser. Kun få anbringelser sker i form af tvangsfjernelse. Alligevel er der utrolig meget opmærksomhed rettet mod de såkaldte hjælpeforanstaltninger uden samtykke.
Er det rimeligt? Ja, det er det, fordi vi her bevæger os ind i et spændingsfelt mellem familiens og det offentliges ansvar og opgaver. De fleste familier - hvis ikke alle - føler sig klemte og magtesløse, når myndighederne for alvor går i gang. Så hvis ikke de ansatte udviser en høj grad af respekt for de enkelte familier, uanset hvor ringe de måtte fungere, vil det hurtigt ende i ukonstruktive kampe, hvor børnene bliver taberne. Nogle familier kæmper en håbløs kamp, andre giver hurtigt op, og det ender med frivilligt tvang.
Denne bog forsøger at tegne en billede af hele tvangsfjernelsesområdet, som det ser ud i dag. Bogen har endvidere en historisk vinkel på området, så den læser, der er interesseret i at følge udviklingen i de sidste 100 år, kan gøre dette. Endelig giver jeg sidst i bogen et bud på, hvordan jeg mener, at der kan komme mere konsekvens ind i arbejdet med de mest truede børn og unge.
Første del om de aktuelle regler er baseret på Børn og unge-håndbogen, men hvor omtalen af det gældende regelsæt er væsentligt udvidet i denne bog.

Denne bogs (2005) centrale tema er at bidrage til en større viden om, hvilke indgreb forældre m.fl. foretager over for deres småbørn i konfliktsituationer, herunder at undersøge, om forældre m.fl. er bevidste om, at det måske er ligeså belastende for et barn at få skældud som f.eks. at få smæk over fingrene.
Vi ved ikke særligt meget om, hvordan forskellige indgreb virker på forskellige børn, og hvordan indgreb virker på børn i forskellige aldre. Men vi ved, at udviklingen af bl.a. et barns selvværdsfølelse og evne til at indgå i sociale sammenhænge er sårbare størrelser, som ethvert indgreb - mildt eller strengt - kan have konsekvenser for. Selvfølgelig især hvis et barn gentagne gange i det daglige udsættes for sådanne indgreb.
Revselsesretten blev af et snævert flertal i Folketinget endelig afskaffet i 1997. Desværre forsvandt begrebet psykisk vold, som kendtes fra 1985-loven, hvorefter indehavere af forældremyndigheden havde pligt til at beskytte barnet mod fysisk og psykisk vold og anden krænkende behandling, fra den ændrede lovgivning. Efter 1997-loven har barnet ret til omsorg og tryghed og skal behandles med respekt for sin person og må ikke udsættes for legemlig afstraffelse eller anden krænkende behandling.
Er situationen i dag, at forældre foretager psykiske og sociale indgreb, som sandsynligvis er ligeså belastende som fysiske indgreb for det barn, som det går ud over? Måske. Bør vi styrke vores viden om konsekvenser af fysiske, psykiske og sociale indgreb? Ja. I bogen prøver jeg at definere en række indgreb og diskutere en række problemstillinger vedrørende de forskellgie indgreb. Sidst i bogen opstiller jeg et forslag til en aftale, som forældre kan indgå vedrørende de indgreb, som de måtte foretage i forhold til deres børn.
Igennem de sidste 30-40 år har der været sat fokus på børnemishandling, herunder seksuelt misbrug af børn, og det har der været mange gode grunde til. Som det fremgår af bogens historiske del, har det også været politisk korrekt at arbejde for en afskaffelse af den såkaldte revselsesret. Modstandere af afskaffelsen af revselsesretten er af og til næsten blevet sat i bås med børnemishandlere. I 2003 viste en fjernsynsudsendelse om de såkaldte puljeordninger en dagplejemor på Mors tjatte lidt til et barn bagi. Fra det politiske korrekte Danmark lød der et ramaskrig, og politianmeldelser mod dagplejemoderen blev det også til. Det gik efter min vurdering helt over gevind. Måske fordi vi har indført en lovgivning for “den gode adfærd”, der er ude af trit med, hvad en række forældre reelt gør, måske fordi vi i vor iver efter at være humanistiske korrekte er blevet så forskrækkede over enhver form for fysisk kontakt, at vi straks råber op.

Lad mig her indledningsvis præcisere min holdning til bogens tema, så der ikke hersker tvivl om, hvad jeg står for:
● Jeg foretrækker dialog og samtale med barnet frem for f.eks. skældud og andre indgreb.
● Jeg forstår, at forholdet mellem forældre og børn er - og bør være - et konfliktfyldt område, hvor den stærke part (den voksne) altid bør være opmærksom på, hvilke midler pågældende anvender.
● Jeg er enig i, at samfundet skal blande sig i familiens forhold, hvis en forældre overskrider sine magtbeføjelser.
● Jeg går absolut ikke ind for anvendelsen af fysiske indgreb i opdragelsen eller for den sags skyld i andre sammenhænge. Men på den anden side bliver jeg heller ikke forskrækket over anvendelsen af mindre fysiske indgreb, f.eks. smæk over fingrene, og jeg vurderer anvendelsen af psykiske og sociale indgreb som værende af samme karakter som de fysiske indgreb. Hverken værre eller bedre.
● Jeg tror ikke på de påstande, der jævnligt fremføres i debatten, at anvendelsen af mindre fysiske indgreb fører til børnemishandling eller andre alvorlige overgreb mod børn. Jeg afviser ikke, at det i enkelte tilfælde kan være rigtigt, men for langt de fleste forældre er dette ikke tilfældet. Ligeså lidt tror jeg på, at lidt hashrygning fører til narkomani, at lidt lottospil fører til ludomani eller lidt butikstyveri fører til en kriminel livsbane.
● Jeg er rimelig overbevist om, at langt de fleste forældre har en klar fornemmelse af, hvornår de måtte være på vej til at gå over stregen, og det gør de ikke, fordi det er uacceptabelt for dem selv. Enkelte umodne forældre besidder ikke denne fornemmelse for, hvor grænsen går. Det er selvfølgeligt vigtigt, at samfundet så hurtigt som muligt reagerer over for sådanne forældre gennem anvendelse af underretningspligt m.v. Men samfundet bør modsat ikke overreagere i tilfælde, hvor en forældre f.eks. har givet et barn smæk over fingerene eller en far i et enkeltstående tilfælde har givet sin 12-årige søn en mindre lussing.
● Jeg anser det for vigtigt, at forældre er forældre med stort F. Forældre skal turde at være forældre, og de skal ikke gå rundt og være bange for at gøre noget forkert. Hvad der kan være endnu værre end at revse et barn er, at forældrene mister autoriteten og bliver nervøse for forældrerollen.
● Jeg betragter afskaffelsen af revselsesretten i 1997 som et ok-tiltag - også selv om der ikke blev sat fokus på de psykiske og sociale indgreb. Jeg anerkender betydningen af lovgivning, der primært sender signaler om “korrekt” adfærd.
● Jeg finder, at forældre bør holde hinanden fast på den “den gode opdragelse”af deres børn, så de udvikler redskaber til at klare børneopdragelsen så godt som muligt.
● I øvrigt finder jeg det kritisabelt, at besøg af sundhedsplejersker i den grad er reduceret til et minimum i de fleste kommuner. Mange forældre står reelt uden kvalificerede sparringspartnere i barnets første leveår.