3. februar 2020

Pædagogisk overblik - love og regler 2020

Ebogen "Pædagogisk overblik - love og regler m.v." kan fås ved at sende en bestillingsmail til erikjapp@gmail.com samtidig med at du indbetaler 100 kr. via Mobilepay til 3035 1765. I løbet af de 12 efterfølgende måneder udsendes løbende opdateringer med nye emner, rettelser af links m.v.

NB: Bogen må ikke kopieres eller deles med andre. Hvis du ikke anvender Mobilepay, kan du overføre 100 kr. til: Reg. nr.: 9255 Kontonr.: 8970900579.

Seneste opdaterede udgave er udsendt 2.2.2020 til alle, der har købt bogen efter 31.1.2019.


2.2.2020-udgaven:
Nyt i denne udgave af ebogen foruden de gængse rettelser af links m.v.:
Nye emner:
1) Dagtilbud/skole - demokratiforståelse m.v.
2) Dagtilbud - pædagogisk læreplan
3) Værd at vide om straffeloven

Nye tilføjelser:
1) Emnet "Underretningspligt efter serviceloven" er tilføjet "Manglende overholdelse af underretningspligten efter § 153" og "Manglende overholdelse af underretningspligten efter § 154."
2) Emne "Overgreb og børnemishandling i hjemmet" er tilføjet "Revselsesrettens afskaffelse" og "Anmeldelse til politiet og afværgepligt"
3) Emne: Magtanvendelse over for voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne er tilføjet "Straffeloven: Nødværge og nødret"


Indhold

I bogen er der links til alle relevante kilder som love, bekendtgørelser, vejledninger m.v. (retsinformation.dk).Ingen kommentarer: